REPASSES CONCEDIDOS E RECEBIDOS
Data Documento Conta Pagadora Conta Recebedora
Valor Pago
Valor Recebido
08/01/2018 301602 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 15.000,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 86.000,00 R$ 86.000,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 42.416,02 R$ 42.416,02
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 141.878,71 R$ 141.878,71
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 10,00 R$ 10,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 33.000,00 R$ 33.000,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 77.548,97 R$ 77.548,97
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 60.297,55 R$ 60.297,55
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 64.676,77 R$ 64.676,77
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 4.850,00 R$ 4.850,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 32.651,07 R$ 32.651,07
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 21.571,70 R$ 21.571,70
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13075
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 14.113,07 R$ 14.113,07
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 64.000,00 R$ 64.000,00
15/01/2018 850073 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130028
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
15/01/2018 850153 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
15/01/2018 850100 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 95826
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
16/01/2018 301637 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 199,22 R$ 199,22
16/01/2018 301636 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,78 R$ 1.000,78
16/01/2018 301604 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
16/01/2018 301612 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
16/01/2018 301613 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 500,00 R$ 500,00
16/01/2018 301632 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 800,00 R$ 800,00
16/01/2018 301615 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
16/01/2018 301617 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
16/01/2018 301619 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
16/01/2018 301618 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 400,00 R$ 400,00
16/01/2018 301620 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.721,72 R$ 1.721,72
16/01/2018 301621 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
16/01/2018 301622 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
16/01/2018 301623 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
16/01/2018 301626 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
16/01/2018 301627 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
16/01/2018 301628 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
16/01/2018 301629 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
16/01/2018 301630 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 700,00 R$ 700,00
16/01/2018 301631 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
16/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 327.169,62 R$ 327.169,62
16/01/2018 223375 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.377,63 R$ 1.377,63
16/01/2018 301644 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 117.000,00 R$ 117.000,00
16/01/2018 301611 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 500,00 R$ 500,00
16/01/2018 301614 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
16/01/2018 301624 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
16/01/2018 301625 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
18/01/2018 301706 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301707 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301708 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301709 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301710 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301711 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301712 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 176,00 R$ 176,00
18/01/2018 301713 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301714 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301715 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 270,00 R$ 270,00
18/01/2018 301716 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301717 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301718 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301720 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301721 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301722 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301723 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301724 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301725 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301726 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301727 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301729 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301730 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301731 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 45,00 R$ 45,00
18/01/2018 301732 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 108,00 R$ 108,00
18/01/2018 301733 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301734 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301735 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301736 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 44,00 R$ 44,00
18/01/2018 301737 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301738 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301739 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301741 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301742 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301743 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 209573 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209574 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209576 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209577 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209578 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209579 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209580 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209581 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209582 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209583 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209584 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209585 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209586 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209587 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209588 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209589 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209590 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209591 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209592 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209593 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209594 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209595 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209596 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209597 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209598 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209599 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209600 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209601 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209602 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209603 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209604 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209605 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209606 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209607 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209608 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209609 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209610 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209611 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209612 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
18/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 12705
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
18/01/2018 301794 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301728 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
18/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
18/01/2018 301744 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301745 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301746 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301747 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301748 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 220,00 R$ 220,00
18/01/2018 301749 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301750 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 319,00 R$ 319,00
18/01/2018 301751 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 138,00 R$ 138,00
18/01/2018 301752 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 240,00 R$ 240,00
18/01/2018 301753 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301754 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301756 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301757 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301758 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301759 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301760 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301761 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301762 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301763 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301764 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301765 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301766 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301767 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301768 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301769 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301770 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 270,00 R$ 270,00
18/01/2018 201771 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301772 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301773 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301774 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301775 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301777 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301778 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301779 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301780 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301782 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301783 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 60,00 R$ 60,00
18/01/2018 301785 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 65,00 R$ 65,00
18/01/2018 301786 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 90,00 R$ 90,00
18/01/2018 301787 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 60,00 R$ 60,00
18/01/2018 301788 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 90,00 R$ 90,00
18/01/2018 301789 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 60,00 R$ 60,00
22/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 27.000,00 R$ 27.000,00
22/01/2018 301687 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 196,78 R$ 196,78
22/01/2018 301688 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 36,37 R$ 36,37
22/01/2018 201704 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 300,34 R$ 300,34
22/01/2018 301640 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 9.041,29 R$ 9.041,29
22/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 15.566,87 R$ 15.566,87
22/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 127.000,00 R$ 127.000,00
22/01/2018 301799 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 274,50 R$ 274,50
22/01/2018 301689 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 409,56 R$ 409,56
22/01/2018 301690 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 345,06 R$ 345,06
22/01/2018 301691 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 104,54 R$ 104,54
22/01/2018 301692 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 255,42 R$ 255,42
22/01/2018 301693 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 175,61 R$ 175,61
22/01/2018 301694 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 93,78 R$ 93,78
22/01/2018 301695 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 283,21 R$ 283,21
22/01/2018 301696 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 895,75 R$ 895,75
22/01/2018 301697 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 299,80 R$ 299,80
22/01/2018 301698 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.567,44 R$ 1.567,44
22/01/2018 301699 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 84,86 R$ 84,86
22/01/2018 201700 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 389,79 R$ 389,79
22/01/2018 301701 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 453,42 R$ 453,42
22/01/2018 301702 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 359,35 R$ 359,35
23/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 70.000,00
23/01/2018 850155 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
23/01/2018 850154 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 150.000,00 R$ 150.000,00
23/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130028
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
24/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
24/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
24/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000010
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
24/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000007
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 90.000,00 R$ 90.000,00
24/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
25/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 70.000,00 R$ 70.000,00
25/01/2018 301798 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 90.000,00 R$ 90.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 266.000,00 R$ 266.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 34.000,00 R$ 34.000,00
30/01/2018 301800 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 250.000,00 R$ 250.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13075
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 14.121,65 R$ 14.121,65
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 49.457,30 R$ 49.457,30
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 15.020,74 R$ 15.020,74
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 30.366,43 R$ 30.366,43
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 76.000,00 R$ 76.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 90.000,00 R$ 90.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 190.000,00 R$ 190.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 110.680,56 R$ 110.680,56
31/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
31/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
31/01/2018 850456 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 700600
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 108,35 R$ 108,35
02/02/2018 850079 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
02/02/2018 850156 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 36.000,00 R$ 36.000,00
02/02/2018 850075 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130028
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 34.000,00 R$ 34.000,00
05/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 50.592,77 R$ 50.592,77
05/02/2018 2010609 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.441,14 R$ 3.441,14
05/02/2018 301610 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 4.841,83 R$ 4.841,83
05/02/2018 301635 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.342,29 R$ 2.342,29
05/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 194.729,89 R$ 194.729,89
08/02/2018 850121 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 95826
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
08/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
09/02/2018 209723 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 400.000,00 R$ 400.000,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 140.000,00 R$ 140.000,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13768
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 44.336,00 R$ 44.336,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 23.714,93 R$ 23.714,93
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 22.498,39 R$ 22.498,39
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 59.450,00 R$ 59.450,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 29.950,00 R$ 29.950,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 19.832,79 R$ 19.832,79
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 19.110,00 R$ 19.110,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 20.503,37 R$ 20.503,37
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 108.933,65 R$ 108.933,65
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 27.065,43 R$ 27.065,43
09/02/2018 209719 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 242,00 R$ 242,00
09/02/2018 209720 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209721 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 66,00 R$ 66,00
09/02/2018 209722 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209724 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209725 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209726 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 143,00 R$ 143,00
09/02/2018 209727 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 220,00 R$ 220,00
09/02/2018 209728 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 176,00 R$ 176,00
09/02/2018 209729 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209730 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209731 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209732 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209733 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209734 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209735 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209736 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209737 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209738 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 132,00 R$ 132,00
09/02/2018 209740 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209745 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209746 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 55,00 R$ 55,00
14/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 20.000,00
15/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
15/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
16/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00647001
R$ 2.510,77 R$ 2.510,77
19/02/2018 209678 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
19/02/2018 209682 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
19/02/2018 209620 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
19/02/2018 209671 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 550,00 R$ 550,00
19/02/2018 209687 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
19/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 292.598,58 R$ 292.598,58
19/02/2018 209672 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
19/02/2018 209681 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
19/02/2018 209685 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
19/02/2018 209686 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 700,00 R$ 700,00
19/02/2018 209673 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
19/02/2018 209674 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
19/02/2018 209675 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
19/02/2018 209676 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 300,00 R$ 300,00
19/02/2018 209677 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
19/02/2018 209679 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
19/02/2018 209680 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
19/02/2018 209683 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
20/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 70.000,00
20/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
21/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 006000001000
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 3.128,72 R$ 3.128,72
21/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
22/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000010
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000002
R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
22/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000007
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000002
R$ 47.284,18 R$ 47.284,18
23/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 12705
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13768
R$ 751,28 R$ 751,28
26/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
27/02/2018 850085 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.192,91 R$ 2.192,91
27/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 295.646,68 R$ 295.646,68
27/02/2018 850079 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 366,33 R$ 366,33
27/02/2018 850080 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.673,08 R$ 1.673,08
27/02/2018 850081 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 514,75 R$ 514,75
27/02/2018 850084 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 311,33 R$ 311,33
27/02/2018 850061 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.024,81 R$ 1.024,81
27/02/2018 850062 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 879,57 R$ 879,57
27/02/2018 850063 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 85,93 R$ 85,93
27/02/2018 209572 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.559,98 R$ 2.559,98
27/02/2018 850064 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 915,12 R$ 915,12
27/02/2018 850091 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 943,51 R$ 943,51
27/02/2018 209556 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 719,90 R$ 719,90
27/02/2018 850065 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.029,92 R$ 2.029,92
27/02/2018 209554 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 819,08 R$ 819,08
27/02/2018 850089 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.138,43 R$ 1.138,43
27/02/2018 850066 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 729,79 R$ 729,79
27/02/2018 850067 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 4.547,06 R$ 4.547,06
27/02/2018 209557 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.160,24 R$ 1.160,24
27/02/2018 850092 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.484,31 R$ 1.484,31
27/02/2018 850068 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.436,43 R$ 1.436,43
27/02/2018 209555 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.061,82 R$ 1.061,82
27/02/2018 850090 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.237,59 R$ 1.237,59
27/02/2018 850069 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 512,86 R$ 512,86
27/02/2018 209615 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.515,65 R$ 2.515,65
27/02/2018 850070 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 557,14 R$ 557,14
27/02/2018 850071 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.443,06 R$ 1.443,06
27/02/2018 850072 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.722,22 R$ 3.722,22
27/02/2018 850073 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 357,63 R$ 357,63
27/02/2018 850074 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 228,35 R$ 228,35
27/02/2018 850075 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.164,44 R$ 1.164,44
27/02/2018 850076 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.547,09 R$ 1.547,09
27/02/2018 850077 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 800,53 R$ 800,53
27/02/2018 850078 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 139,01 R$ 139,01
27/02/2018 850083 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 415,94 R$ 415,94
28/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 61.216,76 R$ 61.216,76
28/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
28/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 265.000,00 R$ 265.000,00
28/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 33.466,96 R$ 33.466,96
28/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13768
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 44.336,00 R$ 44.336,00
28/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 84.489,02 R$ 84.489,02
28/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 38.518,80 R$ 38.518,80
28/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 62.000,00 R$ 62.000,00
28/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
28/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
28/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 139.106,85 R$ 139.106,85
02/03/2018 301833 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 196,78 R$ 196,78
02/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 89.899,98 R$ 89.899,98
02/03/2018 850157 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 110.000,00 R$ 110.000,00
02/03/2018 850076 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130028
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
02/03/2018 850122 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 95826
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
02/03/2018 209688 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.347,21 R$ 2.347,21
02/03/2018 209689 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 4.325,22 R$ 4.325,22
02/03/2018 209690 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 6.497,83 R$ 6.497,83
02/03/2018 209691 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 6.780,44 R$ 6.780,44
02/03/2018 301830 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 389,79 R$ 389,79
02/03/2018 301832 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 98,98 R$ 98,98
02/03/2018 301834 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 299,80 R$ 299,80
02/03/2018 301835 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 14.449,44 R$ 14.449,44
06/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
08/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
12/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 13.098,00 R$ 13.098,00
12/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 20.670,16 R$ 20.670,16
12/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 13.991,04 R$ 13.991,04
12/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 126.945,07 R$ 126.945,07
12/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 75.849,74 R$ 75.849,74
12/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 8.987,49 R$ 8.987,49
12/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 97.000,00 R$ 97.000,00
12/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 318.000,00 R$ 318.000,00
12/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 22.800,00 R$ 22.800,00
12/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
12/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 56.700,00 R$ 56.700,00
12/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 29.191,00 R$ 29.191,00
12/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 30.275,85 R$ 30.275,85
13/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 120.000,00 R$ 120.000,00
13/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 20.000,00
14/03/2018 302000 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 302001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 302002 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 302003 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 220,00 R$ 220,00
14/03/2018 302004 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 302005 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 308,00 R$ 308,00
14/03/2018 302006 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 308,00 R$ 308,00
14/03/2018 302007 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 302008 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 110,00 R$ 110,00
14/03/2018 302009 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 302010 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 302011 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 302012 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 176,00 R$ 176,00
14/03/2018 302013 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 302014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 302015 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 302016 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 302017 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 302018 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 302019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 302020 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 302021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 176,00 R$ 176,00
14/03/2018 302022 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 176,00 R$ 176,00
14/03/2018 302023 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 176,00 R$ 176,00
14/03/2018 302024 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 302025 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 302026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 286,00 R$ 286,00
14/03/2018 302027 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 308,00 R$ 308,00
14/03/2018 302028 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 302029 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 302030 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 302031 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 302032 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 22,00 R$ 22,00
14/03/2018 302033 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 231,00 R$ 231,00
14/03/2018 302034 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 302052 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 176,00 R$ 176,00
14/03/2018 301957 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 301958 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 143,00 R$ 143,00
14/03/2018 301959 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301960 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 301961 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 301962 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
14/03/2018 301963 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301965 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301966 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 77,00 R$ 77,00
14/03/2018 301967 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 132,00 R$ 132,00
14/03/2018 301968 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 301969 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301970 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 165,00 R$ 165,00
14/03/2018 301971 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301972 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301976 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 308,00 R$ 308,00
14/03/2018 301974 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301975 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301977 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 301978 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 301979 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301980 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 301981 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 165,00 R$ 165,00
14/03/2018 301982 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 201983 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 301984 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 301985 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301986 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 165,00 R$ 165,00
14/03/2018 301987 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301988 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 22,00 R$ 22,00
14/03/2018 301989 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301990 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301991 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301992 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 301993 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301994 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
14/03/2018 301995 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 201997 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 22,00 R$ 22,00
14/03/2018 301998 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
14/03/2018 301999 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 176,00 R$ 176,00
15/03/2018 301908 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
15/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
15/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 311.486,21 R$ 311.486,21
15/03/2018 301913 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
15/03/2018 301909 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
15/03/2018 301901 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 500,00 R$ 500,00
15/03/2018 301912 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
15/03/2018 301904 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
15/03/2018 301900 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
15/03/2018 301902 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
15/03/2018 301879 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
15/03/2018 301905 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
15/03/2018 301906 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
15/03/2018 301907 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 400,00 R$ 400,00
15/03/2018 301910 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
15/03/2018 301911 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
15/03/2018 301914 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
15/03/2018 301915 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
15/03/2018 301916 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 800,00 R$ 800,00
15/03/2018 301917 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
15/03/2018 301918 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
15/03/2018 301919 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 700,00 R$ 700,00
15/03/2018 301920 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
16/03/2018 301894 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.128,46 R$ 2.128,46
16/03/2018 209784 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.197,01 R$ 1.197,01
16/03/2018 309788 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 7.223,96 R$ 7.223,96
16/03/2018 209787 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.994,64 R$ 1.994,64
16/03/2018 309767 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.721,34 R$ 1.721,34
16/03/2018 209777 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 696,07 R$ 696,07
16/03/2018 309774 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 424,45 R$ 424,45
16/03/2018 209773 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 4.603,76 R$ 4.603,76
16/03/2018 301887 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 554,69 R$ 554,69
16/03/2018 209776 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 298,14 R$ 298,14
16/03/2018 209812 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.586,27 R$ 2.586,27
16/03/2018 209778 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.063,82 R$ 1.063,82
16/03/2018 209779 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.310,90 R$ 2.310,90
16/03/2018 209815 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.057,31 R$ 1.057,31
16/03/2018 301888 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 245,82 R$ 245,82
16/03/2018 209813 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.988,38 R$ 3.988,38
16/03/2018 209782 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.588,31 R$ 1.588,31
16/03/2018 209783 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 676,19 R$ 676,19
16/03/2018 209785 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 646,66 R$ 646,66
16/03/2018 209786 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 840,37 R$ 840,37
16/03/2018 209814 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 650,35 R$ 650,35
16/03/2018 301889 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.017,47 R$ 1.017,47
16/03/2018 209790 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 510,85 R$ 510,85
16/03/2018 301890 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 382,29 R$ 382,29
16/03/2018 209793 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.419,29 R$ 1.419,29
16/03/2018 209794 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 413,15 R$ 413,15
16/03/2018 209795 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 626,27 R$ 626,27
16/03/2018 209796 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.700,85 R$ 1.700,85
16/03/2018 301892 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 5.676,02 R$ 5.676,02
16/03/2018 209817 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.030,63 R$ 1.030,63
16/03/2018 209818 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.226,54 R$ 1.226,54
16/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
16/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 397.049,89 R$ 397.049,89
16/03/2018 301891 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.951,66 R$ 1.951,66
16/03/2018 301893 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.540,66 R$ 2.540,66
20/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 55.000,00 R$ 55.000,00
20/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
20/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000007
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000002
R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
20/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000010
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000002
R$ 48.540,45 R$ 48.540,45
20/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000010
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71002
R$ 13.000,00 R$ 13.000,00
21/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 50.000,00
21/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71002
R$ 100,00 R$ 100,00
21/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 87.022,54 R$ 87.022,54
21/03/2018 301898 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.508,08 R$ 2.508,08
21/03/2018 301899 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.730,12 R$ 2.730,12
21/03/2018 302077 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 94,19 R$ 94,19
22/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 47.954,54 R$ 47.954,54
22/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 44.675,00 R$ 44.675,00
22/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13074
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13768
R$ 10,53 R$ 10,53
22/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
23/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 132.992,84 R$ 132.992,84
23/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 54.000,00 R$ 54.000,00
23/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 62.000,00 R$ 62.000,00
28/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
28/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 50.400,00 R$ 50.400,00
28/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 21.700,00 R$ 21.700,00
29/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
29/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 220.000,00 R$ 220.000,00
29/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
29/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 84.662,08 R$ 84.662,08
29/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 38.041,02 R$ 38.041,02
29/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 128.038,86 R$ 128.038,86
29/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 70.000,00 R$ 70.000,00
29/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 34.256,94 R$ 34.256,94
29/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 66.066,29 R$ 66.066,29
29/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13768
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 24.336,00 R$ 24.336,00
29/03/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13075
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13768
R$ 801,73 R$ 801,73
03/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
04/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
04/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 6.749,69 R$ 6.749,69
04/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 15.000,00
05/04/2018 850159 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
05/04/2018 302086 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 311,37 R$ 311,37
05/04/2018 209916 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 12.997,60 R$ 12.997,60
05/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
05/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
05/04/2018 302113 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302114 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302115 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302116 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302117 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302118 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302119 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302121 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302122 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302123 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
05/04/2018 302124 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302125 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302126 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302127 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302128 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302129 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302130 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
05/04/2018 302131 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302132 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302133 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302134 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302135 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302136 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
05/04/2018 302137 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302138 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302139 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302140 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302141 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302142 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302143 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302144 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302145 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
05/04/2018 302146 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302147 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302148 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
05/04/2018 302149 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302150 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302151 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
05/04/2018 302153 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302154 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 302155 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
05/04/2018 850077 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130028
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
05/04/2018 850123 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 95826
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
05/04/2018 850158 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 318.000,00 R$ 318.000,00
10/04/2018 302163 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 90.000,00 R$ 90.000,00
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 118.329,08 R$ 118.329,08
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 22.380,00 R$ 22.380,00
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 61.450,00 R$ 61.450,00
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 31.288,02 R$ 31.288,02
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 11.583,20 R$ 11.583,20
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 2.355,88 R$ 2.355,88
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 68.750,00 R$ 68.750,00
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 23.716,28 R$ 23.716,28
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13768
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 3.790,05 R$ 3.790,05
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 22.617,39 R$ 22.617,39
10/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 10.909,43 R$ 10.909,43
11/04/2018 209871 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.949,38 R$ 1.949,38
11/04/2018 209859 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.106,75 R$ 1.106,75
11/04/2018 209860 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.176,59 R$ 1.176,59
11/04/2018 209863 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 577,03 R$ 577,03
11/04/2018 209908 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 98,97 R$ 98,97
11/04/2018 209865 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.020,70 R$ 1.020,70
11/04/2018 209866 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 169,81 R$ 169,81
11/04/2018 209904 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 6.196,08 R$ 6.196,08
11/04/2018 209869 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.070,97 R$ 1.070,97
11/04/2018 209870 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.106,49 R$ 2.106,49
11/04/2018 209867 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 661,55 R$ 661,55
11/04/2018 209876 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 750,24 R$ 750,24
11/04/2018 209862 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 456,00 R$ 456,00
11/04/2018 209877 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.496,37 R$ 2.496,37
11/04/2018 209873 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.091,15 R$ 1.091,15
11/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
11/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 375.519,18 R$ 375.519,18
11/04/2018 302106 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.246,67 R$ 1.246,67
11/04/2018 209906 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 767,91 R$ 767,91
11/04/2018 209872 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 485,45 R$ 485,45
11/04/2018 209887 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 5.239,64 R$ 5.239,64
11/04/2018 209874 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 592,54 R$ 592,54
11/04/2018 209903 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.748,36 R$ 3.748,36
11/04/2018 209878 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 866,07 R$ 866,07
11/04/2018 209879 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.020,56 R$ 3.020,56
11/04/2018 209880 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 553,24 R$ 553,24
11/04/2018 209881 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 978,40 R$ 978,40
11/04/2018 209882 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 395,17 R$ 395,17
11/04/2018 209883 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.319,38 R$ 1.319,38
11/04/2018 209884 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 383,44 R$ 383,44
11/04/2018 209885 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 571,88 R$ 571,88
11/04/2018 209886 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 168,55 R$ 168,55
11/04/2018 209861 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 474,27 R$ 474,27
11/04/2018 209864 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 663,06 R$ 663,06
12/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
12/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
13/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 5.000,00
17/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
17/04/2018 302197 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 70.000,00
17/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
19/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
19/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
19/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000007
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000010
R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
20/04/2018 210027 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210028 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210029 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210030 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210031 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210032 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210033 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210034 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 319,00 R$ 319,00
20/04/2018 210035 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210036 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210037 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210038 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210039 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210040 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 319,00 R$ 319,00
20/04/2018 210041 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210042 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210043 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210045 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210046 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210047 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210048 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210049 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210050 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210051 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210052 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210053 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210054 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210055 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210056 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210057 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210058 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210059 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210060 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210061 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210062 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210063 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210064 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210065 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210066 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210067 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210068 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210069 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 209994 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 65.000,00 R$ 65.000,00
20/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000007
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
20/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
20/04/2018 209986 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 209987 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 209988 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 209989 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 209990 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 209991 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 209992 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 209993 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 209995 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 209996 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 209997 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 209998 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 209999 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210000 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210002 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210003 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210004 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210005 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210006 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210007 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210008 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210009 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210010 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210011 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210012 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 88,00 R$ 88,00
20/04/2018 210013 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210015 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210017 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210018 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210020 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210022 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210023 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210024 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210025 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
20/04/2018 210026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
23/04/2018 210071 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 74,94 R$ 74,94
23/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000010
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 127.374,20 R$ 127.374,20
23/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 39.340,99 R$ 39.340,99
24/04/2018 302210 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 45.000,00 R$ 45.000,00
24/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
24/04/2018 302200 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 45.000,00 R$ 45.000,00
25/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 23.000,00 R$ 23.000,00
25/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600647105
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 639,99 R$ 639,99
25/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000007
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 35.000,00 R$ 35.000,00
25/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
27/04/2018 302222 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302223 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302224 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302226 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302227 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302228 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302229 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302230 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302231 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302232 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302233 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302234 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
27/04/2018 302235 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302236 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
27/04/2018 302237 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302238 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302239 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
27/04/2018 302240 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302241 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302242 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 25,00 R$ 25,00
27/04/2018 302243 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302244 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302245 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302246 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302247 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302248 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302249 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302250 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302251 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
27/04/2018 302252 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302253 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302254 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302255 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
27/04/2018 302256 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302257 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
27/04/2018 302258 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302259 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
27/04/2018 302225 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
27/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
27/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000004
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 39.000,00 R$ 39.000,00
27/04/2018 850006 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 12124
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 1.933,34 R$ 1.933,34
27/04/2018 302217 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302218 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302219 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
27/04/2018 302220 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
27/04/2018 302221 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
30/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
30/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 241.000,00 R$ 241.000,00
30/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 85.393,09 R$ 85.393,09
30/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 43.436,50 R$ 43.436,50
30/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 65.000,00 R$ 65.000,00
30/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 128.670,46 R$ 128.670,46
30/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 64.527,34 R$ 64.527,34
30/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 39.181,60 R$ 39.181,60
30/04/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13768
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 28.461,30 R$ 28.461,30
03/05/2018 302280 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
03/05/2018 302279 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
04/05/2018 302262 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 33.333,33
04/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
08/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
08/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
09/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 95826
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
09/05/2018 850160 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 27.000,00 R$ 27.000,00
10/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 70.000,00 R$ 70.000,00
10/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 250.000,00 R$ 250.000,00
10/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
10/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 10.273,43 R$ 10.273,43
10/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 62.950,00 R$ 62.950,00
10/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 35.392,43 R$ 35.392,43
10/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 90.000,00 R$ 90.000,00
10/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 39.071,04 R$ 39.071,04
10/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 117.966,29 R$ 117.966,29
10/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 78.657,93 R$ 78.657,93
10/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 7.236,31 R$ 7.236,31
10/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 2.747,45 R$ 2.747,45
10/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 25.650,00 R$ 25.650,00
11/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 200.000,00 R$ 200.000,00
11/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
11/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 150.000,00 R$ 150.000,00
16/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
16/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
16/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 42.000,00 R$ 42.000,00
17/05/2018 302413 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302347 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302348 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 297,00 R$ 297,00
17/05/2018 302349 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302350 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 209,00 R$ 209,00
17/05/2018 302351 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302352 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302353 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302354 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302355 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302356 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302357 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302358 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 220,00 R$ 220,00
17/05/2018 302359 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302360 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302361 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 308,00 R$ 308,00
17/05/2018 302362 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302363 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302364 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302365 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302366 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 99,00 R$ 99,00
17/05/2018 302367 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302368 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302369 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302370 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302371 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 308,00 R$ 308,00
17/05/2018 302372 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302373 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302374 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302375 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302376 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302377 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 143,00 R$ 143,00
17/05/2018 302378 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302379 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302380 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302381 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302382 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302383 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302384 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302385 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 220,00 R$ 220,00
17/05/2018 302386 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302387 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302388 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302389 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302390 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302296 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 319,00 R$ 319,00
17/05/2018 302392 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 154,00 R$ 154,00
17/05/2018 302393 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302394 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302395 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302396 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302397 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302398 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302399 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302400 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302401 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 209,00 R$ 209,00
17/05/2018 302402 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302403 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 44,00 R$ 44,00
17/05/2018 302404 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302405 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302406 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302407 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302408 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302409 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302410 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302411 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302412 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302414 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 319,00 R$ 319,00
17/05/2018 302415 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302416 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302417 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302418 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302419 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302420 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302421 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302422 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302423 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302424 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302425 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 302426 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
17/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000010
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000002
R$ 92.000,00 R$ 92.000,00
17/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
17/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
18/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000010
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
18/05/2018 302432 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 108.333,33
18/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
R$ 64.000,00 R$ 64.000,00
18/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 90.000,00 R$ 90.000,00
21/05/2018 210160 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
21/05/2018 210163 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
21/05/2018 210164 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
21/05/2018 210165 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
21/05/2018 210166 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
21/05/2018 210174 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 700,00 R$ 700,00
21/05/2018 210173 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 920,00 R$ 920,00
21/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
21/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
21/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
21/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 379.944,88 R$ 379.944,88
21/05/2018 302461 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 200,00 R$ 200,00
21/05/2018 302462 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 300,00 R$ 300,00
21/05/2018 302463 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 80,00 R$ 80,00
21/05/2018 210156 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
21/05/2018 210158 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 650,00 R$ 650,00
21/05/2018 210159 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
21/05/2018 210177 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
21/05/2018 210150 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
21/05/2018 210153 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
21/05/2018 210154 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 550,00 R$ 550,00
21/05/2018 210157 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 300,00 R$ 300,00
21/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 70.000,00 R$ 70.000,00
21/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000002
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 129.532,20 R$ 129.532,20
21/05/2018 210168 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.637,32 R$ 2.637,32
21/05/2018 210169 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.333,49 R$ 3.333,49
21/05/2018 210170 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.860,65 R$ 1.860,65
21/05/2018 210172 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 488,06 R$ 488,06
21/05/2018 210149 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
21/05/2018 210162 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
21/05/2018 210152 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
21/05/2018 210151 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.724,84 R$ 1.724,84
21/05/2018 210155 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
21/05/2018 210161 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
22/05/2018 850036 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 76740
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
22/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000007
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71002
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
22/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 13.000,00 R$ 13.000,00
23/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
25/05/2018 210092 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 573,53 R$ 573,53
25/05/2018 210133 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.069,93 R$ 1.069,93
25/05/2018 210134 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.088,75 R$ 2.088,75
25/05/2018 210098 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.552,37 R$ 1.552,37
25/05/2018 210099 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.150,75 R$ 1.150,75
25/05/2018 210135 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 623,24 R$ 623,24
25/05/2018 210102 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 592,54 R$ 592,54
25/05/2018 210136 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 730,62 R$ 730,62
25/05/2018 210139 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 764,49 R$ 764,49
25/05/2018 210140 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.977,09 R$ 2.977,09
25/05/2018 210108 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.109,67 R$ 1.109,67
25/05/2018 210142 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.287,57 R$ 1.287,57
25/05/2018 210113 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 658,44 R$ 658,44
25/05/2018 210145 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 579,58 R$ 579,58
25/05/2018 210115 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 168,55 R$ 168,55
25/05/2018 210147 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.063,37 R$ 2.063,37
25/05/2018 210144 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 9.517,95 R$ 9.517,95
25/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
25/05/2018 210138 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.452,90 R$ 2.452,90
25/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 75,23 R$ 75,23
25/05/2018 302075 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 350,00 R$ 350,00
25/05/2018 302072 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 300,00 R$ 300,00
25/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000007
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
25/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 689.357,96 R$ 689.357,96
25/05/2018 209972 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
25/05/2018 209927 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
25/05/2018 209923 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 500,00 R$ 500,00
25/05/2018 209935 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 4.721,21 R$ 4.721,21
25/05/2018 209938 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
25/05/2018 209963 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
25/05/2018 209946 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
25/05/2018 209921 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
25/05/2018 209924 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
25/05/2018 209925 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
25/05/2018 209926 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 700,00 R$ 700,00
25/05/2018 209929 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 400,00 R$ 400,00
25/05/2018 209930 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
25/05/2018 209931 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 350,00 R$ 350,00
25/05/2018 209932 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 300,00 R$ 300,00
25/05/2018 209933 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 650,00 R$ 650,00
25/05/2018 209934 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
25/05/2018 209936 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
25/05/2018 209937 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
25/05/2018 209939 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
25/05/2018 209940 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.648,10 R$ 2.648,10
25/05/2018 209947 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 200,00 R$ 200,00
25/05/2018 209959 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
25/05/2018 209942 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
25/05/2018 209943 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 700,00 R$ 700,00
25/05/2018 209944 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
25/05/2018 210148 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 783,44 R$ 783,44
25/05/2018 210141 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 632,33 R$ 632,33
25/05/2018 210088 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 710,00 R$ 710,00
25/05/2018 210087 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 474,27 R$ 474,27
25/05/2018 210132 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 230,03 R$ 230,03
25/05/2018 210137 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 210,03 R$ 210,03
25/05/2018 302315 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 10.688,74 R$ 10.688,74
25/05/2018 210143 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.154,58 R$ 1.154,58
25/05/2018 210131 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 704,83 R$ 704,83
25/05/2018 210091 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 498,88 R$ 498,88
28/05/2018 300781 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.085,28 R$ 3.085,28
29/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
29/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
29/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 34,70 R$ 34,70
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 186.000,00 R$ 186.000,00
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 91.708,02 R$ 91.708,02
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 117.386,59 R$ 117.386,59
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 70.000,00 R$ 70.000,00
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 93.526,88 R$ 93.526,88
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 52.119,40 R$ 52.119,40
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 41.739,86 R$ 41.739,86
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 81.645,87 R$ 81.645,87
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13768
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 20.280,00 R$ 20.280,00
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 7652
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 730,04 R$ 730,04
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 7652
R$ 730,04 R$ 730,04
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600647105
R$ 566,14 R$ 566,14
30/05/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13351
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13797
R$ 295,39 R$ 295,39
05/06/2018 302547 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
05/06/2018 302546 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 35.000,00 R$ 35.000,00
06/06/2018 210290 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 319,00 R$ 319,00
06/06/2018 210241 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210242 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 297,00 R$ 297,00
06/06/2018 210243 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210244 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210245 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210246 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210247 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210248 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210249 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210250 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210251 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210252 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210253 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210254 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210255 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 165,00 R$ 165,00
06/06/2018 210257 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210258 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210259 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210260 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210261 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210262 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 99,00 R$ 99,00
06/06/2018 210263 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210264 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210265 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 66,00 R$ 66,00
06/06/2018 210266 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 242,00 R$ 242,00
06/06/2018 210267 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210268 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210330 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 253,00 R$ 253,00
06/06/2018 210269 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210270 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210271 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210272 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210273 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210274 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210275 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210276 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210277 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210278 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210279 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210280 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210281 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210283 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210283 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210284 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210285 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210286 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210288 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 319,00 R$ 319,00
06/06/2018 210289 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 319,00 R$ 319,00
06/06/2018 210291 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210292 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210293 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210294 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210295 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210296 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210297 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210298 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210299 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 110,00 R$ 110,00
06/06/2018 210301 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210300 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210302 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210303 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210304 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210305 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210306 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210307 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210308 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210309 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210310 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 308,00 R$ 308,00
06/06/2018 210311 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 132,00 R$ 132,00
06/06/2018 210312 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210313 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210314 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210315 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 297,00 R$ 297,00
06/06/2018 210316 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210317 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210318 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 308,00 R$ 308,00
06/06/2018 210319 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210320 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210321 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210331 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 308,00 R$ 308,00
06/06/2018 210323 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210324 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
06/06/2018 210325 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
06/06/2018 210326 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 99,00 R$ 99,00
06/06/2018 210327 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 220,00 R$ 220,00
06/06/2018 210328 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 220,00 R$ 220,00
06/06/2018 210329 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 165,00 R$ 165,00
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 14.286,68 R$ 14.286,68
08/06/2018 302593 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302594 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302595 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302596 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
08/06/2018 302597 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
08/06/2018 302598 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302599 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302600 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302601 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302602 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 25,00 R$ 25,00
08/06/2018 302603 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302604 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302605 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
08/06/2018 302606 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302607 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302608 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302609 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302610 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302611 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302612 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302613 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302614 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302615 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 75,00 R$ 75,00
08/06/2018 302616 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302617 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302618 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302619 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302620 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302621 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302622 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302623 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302624 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302625 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302626 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302627 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302628 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302629 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302630 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 302631 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 371.000,00 R$ 371.000,00
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 215.000,00 R$ 215.000,00
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 24.258,56 R$ 24.258,56
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 112.084,97 R$ 112.084,97
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 66.809,39 R$ 66.809,39
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 30.738,02 R$ 30.738,02
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 6.599,08 R$ 6.599,08
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 25.700,00 R$ 25.700,00
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 51.871,24 R$ 51.871,24
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 51.518,92 R$ 51.518,92
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 19.883,18 R$ 19.883,18
08/06/2018 302592 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
08/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 18.355,48 R$ 18.355,48
12/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 46.975,49 R$ 46.975,49
12/06/2018 850161 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 49.000,00 R$ 49.000,00
12/06/2018 850078 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130028
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
12/06/2018 850124 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 95826
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 11.000,00 R$ 11.000,00
12/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
13/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
13/06/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000007
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
Páginas 1 / 40


Página Expirada!

Página Expirada!