REPASSES CONCEDIDOS E RECEBIDOS
Data Documento Conta Pagadora Conta Recebedora
Valor Pago
Valor Recebido
08/01/2018 301602 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 15.000,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 86.000,00 R$ 86.000,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 42.416,02 R$ 42.416,02
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 141.878,71 R$ 141.878,71
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 10,00 R$ 10,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 33.000,00 R$ 33.000,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 77.548,97 R$ 77.548,97
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 60.297,55 R$ 60.297,55
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 64.676,77 R$ 64.676,77
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 4.850,00 R$ 4.850,00
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 32.651,07 R$ 32.651,07
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 21.571,70 R$ 21.571,70
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13075
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 14.113,07 R$ 14.113,07
12/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 64.000,00 R$ 64.000,00
15/01/2018 850073 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130028
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
15/01/2018 850153 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
15/01/2018 850100 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 95826
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
16/01/2018 301637 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 199,22 R$ 199,22
16/01/2018 301636 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,78 R$ 1.000,78
16/01/2018 301604 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
16/01/2018 301612 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
16/01/2018 301613 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 500,00 R$ 500,00
16/01/2018 301632 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 800,00 R$ 800,00
16/01/2018 301615 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
16/01/2018 301617 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
16/01/2018 301619 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
16/01/2018 301618 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 400,00 R$ 400,00
16/01/2018 301620 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.721,72 R$ 1.721,72
16/01/2018 301621 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
16/01/2018 301622 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
16/01/2018 301623 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
16/01/2018 301626 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
16/01/2018 301627 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
16/01/2018 301628 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
16/01/2018 301629 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
16/01/2018 301630 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 700,00 R$ 700,00
16/01/2018 301631 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
16/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 327.169,62 R$ 327.169,62
16/01/2018 223375 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.377,63 R$ 1.377,63
16/01/2018 301644 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 117.000,00 R$ 117.000,00
16/01/2018 301611 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 500,00 R$ 500,00
16/01/2018 301614 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
16/01/2018 301624 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
16/01/2018 301625 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
18/01/2018 301706 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301707 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301708 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301709 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301710 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301711 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301712 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 176,00 R$ 176,00
18/01/2018 301713 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301714 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301715 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 270,00 R$ 270,00
18/01/2018 301716 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301717 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301718 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301720 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301721 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301722 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301723 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301724 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301726 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301727 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301728 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301729 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301730 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301731 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 45,00 R$ 45,00
18/01/2018 301732 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 108,00 R$ 108,00
18/01/2018 301733 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301734 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301735 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301736 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 44,00 R$ 44,00
18/01/2018 301737 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301738 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301739 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301741 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301742 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301743 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 209573 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209574 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209576 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209577 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209578 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209579 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209580 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209581 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209582 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209583 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209584 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209585 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209586 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209587 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209588 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209589 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209590 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209591 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209592 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209593 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209594 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209595 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209596 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209597 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209598 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209599 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209600 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209601 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209602 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209603 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209604 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209605 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209606 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209607 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209608 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209609 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209610 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209611 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 209612 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 100,00 R$ 100,00
18/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
18/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 12705
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
18/01/2018 301794 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301725 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
18/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
18/01/2018 301744 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301745 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301746 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301747 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301748 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 220,00 R$ 220,00
18/01/2018 301749 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301750 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 319,00 R$ 319,00
18/01/2018 301751 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 138,00 R$ 138,00
18/01/2018 301752 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 240,00 R$ 240,00
18/01/2018 301753 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301754 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301756 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301757 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301758 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301759 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301760 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301761 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301762 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301763 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301764 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301765 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301766 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301767 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301768 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301769 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301770 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 270,00 R$ 270,00
18/01/2018 201771 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301772 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301773 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301774 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301775 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301777 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 198,00 R$ 198,00
18/01/2018 301778 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301779 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301780 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301782 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
18/01/2018 301783 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 60,00 R$ 60,00
18/01/2018 301785 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 65,00 R$ 65,00
18/01/2018 301786 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 90,00 R$ 90,00
18/01/2018 301787 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 60,00 R$ 60,00
18/01/2018 301788 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 90,00 R$ 90,00
18/01/2018 301789 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 60,00 R$ 60,00
22/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 27.000,00 R$ 27.000,00
22/01/2018 301687 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 196,78 R$ 196,78
22/01/2018 301688 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 36,37 R$ 36,37
22/01/2018 201704 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 300,34 R$ 300,34
22/01/2018 301640 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 9.041,29 R$ 9.041,29
22/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 15.566,87 R$ 15.566,87
22/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 127.000,00 R$ 127.000,00
22/01/2018 301799 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 274,50 R$ 274,50
22/01/2018 301689 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 409,56 R$ 409,56
22/01/2018 301690 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 345,06 R$ 345,06
22/01/2018 301691 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 104,54 R$ 104,54
22/01/2018 301692 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 255,42 R$ 255,42
22/01/2018 301693 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 175,61 R$ 175,61
22/01/2018 301694 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 93,78 R$ 93,78
22/01/2018 301695 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 283,21 R$ 283,21
22/01/2018 301696 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 895,75 R$ 895,75
22/01/2018 301697 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 299,80 R$ 299,80
22/01/2018 301698 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.567,44 R$ 1.567,44
22/01/2018 301699 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 84,86 R$ 84,86
22/01/2018 201700 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 389,79 R$ 389,79
22/01/2018 301701 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 453,42 R$ 453,42
22/01/2018 301702 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 359,35 R$ 359,35
23/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 70.000,00
23/01/2018 850155 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
23/01/2018 850154 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 150.000,00 R$ 150.000,00
23/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130028
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
24/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
24/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
24/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000010
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
24/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00600000007
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 90.000,00 R$ 90.000,00
24/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
25/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 70.000,00 R$ 70.000,00
25/01/2018 301798 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 90.000,00 R$ 90.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 266.000,00 R$ 266.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 34.000,00 R$ 34.000,00
30/01/2018 301800 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 250.000,00 R$ 250.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13075
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 14.121,65 R$ 14.121,65
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 49.457,30 R$ 49.457,30
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 15.020,74 R$ 15.020,74
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 30.366,43 R$ 30.366,43
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 76.000,00 R$ 76.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 90.000,00 R$ 90.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 190.000,00 R$ 190.000,00
30/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 110.680,56 R$ 110.680,56
31/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
31/01/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
31/01/2018 850456 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 700600
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 108,35 R$ 108,35
02/02/2018 850079 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
02/02/2018 850156 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 5079829
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 36.000,00 R$ 36.000,00
02/02/2018 850075 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130028
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 34.000,00 R$ 34.000,00
05/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 50.592,77 R$ 50.592,77
05/02/2018 2010609 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.441,14 R$ 3.441,14
05/02/2018 301610 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 4.841,83 R$ 4.841,83
05/02/2018 301635 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 130030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.342,29 R$ 2.342,29
05/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 194.729,89 R$ 194.729,89
08/02/2018 850121 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 95826
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
08/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 2831422
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 27.065,43 R$ 27.065,43
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
R$ 400.000,00 R$ 400.000,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 140.000,00 R$ 140.000,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 13768
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 44.336,00 R$ 44.336,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 23.714,93 R$ 23.714,93
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 94064
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 22.498,39 R$ 22.498,39
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 59.450,00 R$ 59.450,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 29.950,00 R$ 29.950,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 93556
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 19.832,79 R$ 19.832,79
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 19.110,00 R$ 19.110,00
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 20.503,37 R$ 20.503,37
09/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
R$ 108.933,65 R$ 108.933,65
09/02/2018 209720 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209721 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 66,00 R$ 66,00
09/02/2018 209722 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209723 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209724 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209725 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209726 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 143,00 R$ 143,00
09/02/2018 209727 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 220,00 R$ 220,00
09/02/2018 209728 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 176,00 R$ 176,00
09/02/2018 209729 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209730 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209731 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209732 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209733 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209734 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209735 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209736 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209737 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209738 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 132,00 R$ 132,00
09/02/2018 209740 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209745 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 330,00 R$ 330,00
09/02/2018 209746 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 55,00 R$ 55,00
09/02/2018 209719 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 242,00 R$ 242,00
14/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PODER LEGISLATIVO
BANCO DO BRASIL S/A 71811
R$ 20.000,00
15/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730165
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
15/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730343
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 6467
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
16/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00647001
R$ 2.510,77 R$ 2.510,77
19/02/2018 209672 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
19/02/2018 209681 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 600,00 R$ 600,00
19/02/2018 209678 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
19/02/2018 209682 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
19/02/2018 209620 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
19/02/2018 209671 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 550,00 R$ 550,00
19/02/2018 209673 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
19/02/2018 209674 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
19/02/2018 209675 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
19/02/2018 209676 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 300,00 R$ 300,00
19/02/2018 209677 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
19/02/2018 209679 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
19/02/2018 209680 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
19/02/2018 209683 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
19/02/2018 209685 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
19/02/2018 209686 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 700,00 R$ 700,00
19/02/2018 209687 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
BANCO DO BRASIL S/A 730130
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
19/02/2018 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
CAIXA 000
R$ 292.598,58 R$ 292.598,58
Páginas 1 / 10


Página Expirada!

Página Expirada!